Thông tin mô tả
Các công đoạn chế biến chính: Tiếp nhận nguyên liệu → rửa 1 → bảo quản nguyên liệu → phân loại sơ bộ → xử lý → rửa 2 → phân cỡ, hạng → rửa 3 → cân → xếp khuôn → chờ đông → cấp đông → tách khuôn → mạ băng → dò kim loại → đóng thùng → bảo quản.
Loading...