• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Tăng phô không chuột - Ballast
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2497
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA LINH
  • Địa chỉ: 641 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38572626
  • Fax: +84 (28) 38554274
  • Email: gialinhpte@yahoo.com
  • Website:
  
Loading...