• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Phân hữu cơ vi sinh Komix
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2842
  • Ngày cập nhật: 17/11/2011
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH
  • Địa chỉ: Đường ĐT 744, xã An Tây, huyện Bến Cát, Bình Dương
  • Điện thoại: +84 (650) 3578313
  • Fax: +84 (650) 3578445
  • Email: komix@komix.vn
  • Website: www.komix.vn
     
Thông tin mô tả
a. Thành phần gồm có:
- Chất hữu cơ: 35%
- N: 3%
- P2O5: 1%
- K2O: 1%
- CaO, MgO: 5%
- Tổng vi lượng (Zn, Mn, Cu, Bo, Fe): 2200ppm
b. Công dụng:
- Dùng để bón thay thế phân chuồng, NPK theo tập quán.
- Cân bằng hệ vi sinh vật đặc biệt là hệ phù du sinh vật trong ao nuôi tôm, gây màu nước và duy trì độ trong thích hợp cho sự phát triển của tôm.
- Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước.
- Ổn định độ pH của nước giữ độ kiềm trong ao ở mức trên 100 mg/l trong suốt quá trình nuôi tôm.
- Kìm hãm sự phát triển của nhóm vi sinh vật hiếu khí sinh H2S , giữ hàm lượng H2S ở mức thấp.
c. Cách sử dụng:
- Cải tạo ao: bón 50 - 100 kg phân HCVS KOMIX/ ha, rải đều lên bề mặt ao hồ.
- Bón trước khi thả giống 7 ngày: 50 - 60 kg phân HCVS KOMIX/ ha.
- Duy trì màu nước trong quá trình nuôi: 60 kg phân HCVS KOMIX/ ha, sử dụng liên tục trong 45 ngày đầu thả nuôi.
Loading...