• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Đào tạo thợ chuyên nghiệp
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 7737
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): VIỆN TÓC THỜI TRANG ĐẶNG
  • Địa chỉ: 119 Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 3995 1221
  • Fax:
  • Email:
  • Website:
Loading...