• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Dịch vụ tiếp vận vỏ container
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3194
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN PHONG NGHI
  • Địa chỉ: 63 hẻm Đống Đa, đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 5125695
  • Fax: +84 (28) 5125698
  • Email: nghi@pnl.com.vn
  • Website: www.1084.com.vn/web/phongnghi
     
Loading...