Thông tin mô tả
Với thế hệ máy mới này, máy phù hợp với các loại bột ướt có độ dẻo cao. Chúng tôi sử dụng loại mô tơ chịu tải đặc biệt để khởi động lại máy sau khi dừng. Máy khởi động êm, cánh trộn vô cấp bằng inverter và loại gear đặc biệt. Kiểm soát được vị trí làm việc của cánh trộn.
- Đo và kiểm soát được lưu lượng, áp suất khí nén tại cổ trục cánh trộn và cánh chém. Máy báo lỗi nếu có bột kẹt bên trong.
- Thiết kế để cấp bột tự động, WIP và bơm dịch tự động.
Loading...