• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Chậu hoa bằng gốm sứ
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 7566
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH THIÊN CHÂU
  • Địa chỉ: 2/3 khu phố Bình Hòa 1, Thị trấn Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên, Bình Dương
  • Điện thoại: +84 (274) 0903934548
  • Fax:
  • Email: trantrung70@gmail.com
  • Website:
  
Thông tin mô tả
D31-23-17-H26-17-13

MỘT SỐ CHẬU HOA BẰNG GỐM SỨ
Loading...