• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Vang Đà Lạt - Dalat red wine - Export (Số ĐKCL 26CB-CPTPLD2004)
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3047
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
  • Địa chỉ: Số 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Điện thoại: +84 (263) 3520290
  • Fax:
  • Email: dalatwine@ladofoods.vn
  • Website:
  
Loading...