Thông tin mô tả
Công Dụng: Bón thúc khoai tây
Cách Dùng:
Mức bón và cách bón: Bón vào đáy hốc, mức 550 - 700 kg/ha (20 – 25kg/sào) loại phân bón lót NPK 9.9.12, phủ đất kín phân rồi đặt củ, sau đó phủ một lớp đất mỏng và rơm rạ hay trấu lên trên. Sau trồng 25 – 30 ngày bón 220 – 350 kg/ha (8 – 12 kg/sào) loại phân bón thúc NPK 22.5.11, bón dọc theo hàng khoai và xới đất vun vào hốc khoai.
Loading...