• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3051
  • Ngày cập nhật: 26/11/2011
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN NÔNG NGHIỆP
  • Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Điện thoại: +84 (274) 3828373
  • Fax:
  • Email: phanbonnongnghiep@yahoo.com.vn
  • Website:
  
Các sản phẩm/ dịch vụ khác
Loading...