• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Polyvinyl formal wire - Dây tráng men PVF
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3263
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN
  • Địa chỉ: Km 35, Quốc 51, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
  • Điện thoại: +84 (251) 3841578
  • Fax:
  • Email: contact@ngohanwire.com
  • Website:
  
Thông tin mô tả
Cỡ dây: 0.5 - 3.5 mm
Tiêu chuẩn: JIS C 3202, IEC 60317-12
Cấp nhiệt (°C): E (120)
Đặc tính: Tính đàn hồi bám dính tốt, chịu dầu biến thế
Ứng dụng: Máy biến thế ngâm dầu
Loading...