• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Một số Dự án đầu tư
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2568
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
  • Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 3829 5393 - 3829 2806 - 3914 2664
  • Fax: +84 (28) 38299642
  • Email: info@savimex.com
  • Website: www.savimex.com
     
Loading...