• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Gối - Sản phẩm của M.D.K
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2329
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG
  • Địa chỉ: 275 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 3875 2189
  • Fax:
  • Email: tp@tpgroup.com.vn
  • Website:
  
Loading...