Thông tin mô tả
- Bảo vệ sự kiện: Hội chợ / Triển lãm / Hội nghị / Hội diễn / Chương trình ca nhạc / Trình diễn thời trang / Thi đấu thể thao / Lễ hội
Tùy thuộc vào ngân sách và nhu cầu của khách hàng, PMV có thể cung cấp một nhân viên bảo vệ hay cả một lực lượng bảo vệ. Trách nhiệm của họ từ giải quyết những vấn đề rắc rối, giám sát sự lưu thông, hướng dẫn đậu xe đến bất kỳ những yêu cầu nào khác liên quan bảo vệ. Trong suốt phiên trực, các bảo vệ PMV tuần tra khu vực của khách hàng, duy trì sự canh trừng tới những phương tiện hay những người nghi ngờ. những hoạt động gây nghi ngờ sẽ được ghi nhận và điều tra ngay bởi các nhân viên của PMV. Đặc biệt, Bảo vệ PMV được giáo dục một phương pháp ứng xử rất văn hóa khi tiếp xúc với mọi người.
Loading...