• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Phân Xưởng Mắc Hồ Đồng Loạt
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 5926
  • Ngày cập nhật: 13/04/2012
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT MAY 7
  • Địa chỉ: Số 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38425372
  • Fax: +84 (28) 38100489
  • Email: detmay7@vnn.vn
  • Website:
  
Loading...