Thông tin mô tả
- Nha khoa tổng quát:
• Điều trị nha chu – cạo vôi răng
• Trám răng – nhổ răng
- Nha khoa thẩm mỹ
• Trám răng thẩm mỹ
• Phục hình răng thẩm mỹ
• Tẩy trắng răng
• Phục hình tháo lắp
Loading...