• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Bấm lổ
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3277
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN C & P
  • Địa chỉ: B3/2 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38100711 - 38100108
  • Fax: +84 (28) 38100711 - 38100110
  • Email:
  • Website:
Loading...