• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Công tắc
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3145
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
  • Địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 3829 0135
  • Fax: +84 (28) 38251518
  • Email: info@dienquang.com
  • Website: www.dienquang.com
     
Loading...