Thông tin mô tả
• Mỗi lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm giống nhau được xoắn đồng tâm thành một lớp hoặc nhiều lớp, tùy thuộc vào tiết diện.
• Cách điện bằng nhựa PVC, vỏ bảo vệ bằng nhựa PVC.
• Giáp 2 lớp băng kim loại bảo vệ.
• Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70oC.
• Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5935:1995 Cáp điện áp 0.6/1KV.
Loading...