• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Guốc gỗ
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 5597
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH SX - TM THANH DŨNG
  • Địa chỉ: 117A đường 3/2 (nối dài), khu phố Đông Tư, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương
  • Điện thoại: +84 (274) 3879607 – 3879029
  • Fax: +84 (274) 3879607
  • Email: info@thanhdung.com.vn
  • Website: www.thanhdungco.net
     
Loading...