• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: SERATIDAZ
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 4098
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
  • Địa chỉ: Số 150 đường 14/9, phường 5, tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
  • Điện thoại: +84 (270) 3822533
  • Fax:
  • Email: pharimexco@hcm.vnn.vn
  • Website:
  
Thông tin mô tả
Thành phần: Serratiopeptidase
Công dụng: Kháng viêm, chống phù nề, loãng đàm, tiêu mủ và máu tụ
Loading...