• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Cá đã làm sạch chế biến
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3018
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH THỊNH AN
  • Địa chỉ: Đường Láng Cát, Long Sơn, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Điện thoại: +84 (254) 064 3844599
  • Fax:
  • Email: seaf34@hcm.vnn.vn, surimi2@gmail.com
  • Website: www.thinhan.com
     
Loading...