• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Trà Ô long - Trâm Anh
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 4617
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CƠ SỞ TRÂM ANH
  • Địa chỉ: 807 Trần Phú, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng
  • Điện thoại: +84 (263) 3864493
  • Fax: +84 (263) 3866838
  • Email: tratramanh88@gmail.com
  • Website: www.tramanhtea-coffee.com
     
Loading...