• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 8952
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
  • Địa chỉ: Quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang
  • Điện thoại: +84 (296) 3931185
  • Fax:
  • Email: vuduong1973@gmail.com
  • Website:
  
Thông tin mô tả
- Mác bê tông 600 ÷ 800 kg/cm²
- Phương pháp thử
+ JIS A 5335 - 1987 -> PC Pile
+ JIS A 5337 - 1982 -> PHC Pile
Loading...