• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Gạo 25%
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2697
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINH PHÁT
  • Địa chỉ: Phòng 608, Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai 7/1 Thành Thái, P.14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38651379
  • Fax:
  • Email: linh@vinhphat.com
  • Website:
  
Các sản phẩm/ dịch vụ khác
Loading...