• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Tổ chức hội thảo - Tư vấn trường học, nghề nghiệp thực tập hưởng lương cao, ...
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 7194
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU VIỆT
  • Địa chỉ: 59 Thành Thái, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38686360 - 38686358- 38686359
  • Fax: +84 (28) 38686362
  • Email: info@duhocglobal.edu.vn
  • Website: www.duhocglobal.edu.vn
     
Loading...