• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Băng Keo Đục
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2549
  • Ngày cập nhật: 22/06/2012
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH M & U
  • Địa chỉ: Số 180B, Đại lộ Bình Dương, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương
  • Điện thoại: +84 (274) 3766076 - 3765014
  • Fax: +84 (274) 3766075
  • Email: cttnhh.m.u@gmail.com
  • Website: www.m-u.com.vn
     
Loading...