• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Sản phẩm giặt - Quần Jean
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3434
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH TRƯƠNG ĐÔ THÀNH
  • Địa chỉ: 31 Quảng Hiền, Phường 11, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 62560339
  • Fax:
  • Email: capitalwashing@hcm.fpt.vn
  • Website: www.capitalwashing.com
     
Loading...