• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: White Red Terracotta
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 6158
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH PHƯỚC DŨ LONG
  • Địa chỉ: 88DT-747B KHU PHỐ PHƯỚC HẢI, THỊ TRẤN THÁI HÒA, TÂN UYÊN, Bình Dương
  • Điện thoại: +84 (274) 3658409
  • Fax:
  • Email: pdl@pdlpottery.com
  • Website:
  
Loading...