• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Dây điện
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3515
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN MINH TÂM
  • Địa chỉ: 181/10 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38754602
  • Fax: +84 (28) 8750985
  • Email: minhtamco@gmail.com
  • Website:
  
Các sản phẩm/ dịch vụ khác
Loading...