• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Bó xôi (Spinach)
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3707
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HP
  • Địa chỉ: Quốc lộ 20, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
  • Điện thoại: +84 (263) 3684006 - 3684008
  • Fax: +84 (263) 3684007
  • Email: nshp@hcm.vnn.vn
  • Website:
  
Loading...