• Name: Các loại chỉ cước dùng để dệt lưới từ nhựa PA, PE
  • Code:
  • Visited: 5456
  • Date update: 27/10/2009
  • Provider:
  • Address: , Hochiminh city
  • Phone: +84 (28) 39400414
  • Fax: +84 (28) 39401580
  • Email: sfnetco@hcm.vnn.vn
  • Website:
  
Loading...