• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Động cơ giảm tốc BOCKWOLDT (GERMANY)
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3345
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN HÒA
  • Địa chỉ: 77 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38269757
  • Fax: +84 (28) 38269759
  • Email: thienhoa@hcm.vnn.vn
  • Website: www.thienhoa.com
        
Loading...