Thông tin mô tả
- Máy bó tiền bằng điện dùng để bó tiền Cotton và Polymer
- Tự động ngắt điện
- Bó 1000 tờ/lần, lực ép 1500kg
- Máy dùng toàn bộ rờle và cuộn từ chính hãng Nhật
- Xuất xứ: Hàng liên doanh Trung Quốc - Nhật
Loading...