• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2890
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM - VICONSHIP
  • Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: +84 (225) 3.836.705
  • Fax: +84 (225) 3836104
  • Email: info@viconship.com
  • Website:
  
Loading...