• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Camera VT-1500A
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3104
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN
  • Địa chỉ: 194 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38687999-39559999
  • Fax: +84 (28) 38660066
  • Email: vaxco@vantech.pro
  • Website: www.vantech.pro
     
Loading...