• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Công nghệ sản xuất gạch
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 6705
  • Ngày cập nhật: 26/09/2011
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH GẠCH NGỌC QUI
  • Địa chỉ: 179A, ấpTân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang
  • Điện thoại: +84 (273) 3853085
  • Fax: +84 (273) 3954858
  • Email: ngocquile2010@yahoo.com.vn
  • Website:
  
Các sản phẩm/ dịch vụ khác
Loading...