• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Mía
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3457
  • Ngày cập nhật: 15/10/2011
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ
  • Địa chỉ: Km 35, quốc lộ 20, ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai
  • Điện thoại: +84 (251) 0251.3853055 - 3853059
  • Fax:
  • Email: mdlanga@langasuco.com.vn
  • Website:
  
Loading...