Thông tin mô tả
Nhanh chóng, An toàn, Phí cạnh tranh
• Tham gia hệ thống thanh toán viễn thông liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT).
• Chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, thuận tiện trong giao dịch với các đối tác.
• Quan hệ ngân hàng đại lý với hơn 800 ngân hàng trên khắp toàn cầu.
• Các phương thức thanh toán quốc tế đang được thực hiện:
- Tín dụng chứng từ hay thư tín dụng (L/C).
- Nhờ thu: nhờ thu trơn (clean collection), nhờ thu chứng từ trả ngay (D/P), nhờ thu chứng từ trả chậm (D/A).
- Chuyển tiền bằng điện (TTR).
Loading...