• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: PANGASIUS FILLET, LIGHT PINK MEAT, TRIMMED
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3054
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM
  • Địa chỉ: Lô 2.14, khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ
  • Điện thoại: +84 (292) 3744105
  • Fax: +84 (292) 3844454
  • Email:
  • Website: www.southvinafish.com
  
Loading...