• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Hệ thống âm thanh công cộng
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3507
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH TM T.C
  • Địa chỉ: 509 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38378888
  • Fax: +84 (28) 39200129
  • Email: hanhchinh@tcvietnam.com.vn
  • Website: www.tcvietnam.com
     
Thông tin mô tả
Operates on 8 "AA" type batteries
Compact megaphone with trigger switch
Built-in whistle signal (ER-510W) or larm siren (ER-510S)
The Microphone is treated with antibacterial treatment.
Loading...