• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Áo gió lông vịt
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 8937
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG
  • Địa chỉ: 275 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38752189
  • Fax: +84 (28) 38752038
  • Email:
  • Website:
Thông tin mô tả
Cty Phương Khoa
Các sản phẩm/ dịch vụ khác
Loading...