• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Giao Châu trồng và chăm sóc Cúc Tyger để phục vụ Tết 2005
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3641
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN SINH VẬT CẢNH GIAO CHÂU
  • Địa chỉ: 26/12 Đường TL26, KP3B, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 0903781938
  • Fax:
  • Email: giaochausvc@yahoo.com
  • Website:
  
Loading...