Thông tin mô tả
Thông số kỹ thuật:
Loại: Đầu báo khói
Vùng quản lý: Pin kiềm
Cường độ âm thanh: Khoảng 2 năm
Giao diện sử dụng: 85 dB
Hỗ trợ quay số điện thoại: Trong nhà
Môi trường hoạt động: 4.4 đến 37.8 độ C
Giới hạn nhiệt độ: 0-95%
Độ ẩm cho phép: 90 x 65 x 52 mm
Loading...