• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Thiết bị nhà bếp
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2695
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH MAO TRUNG
  • Địa chỉ: 291 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 38631070
  • Fax: +84 (28) 38621758
  • Email: maotrung0007@gmail.com
  • Website:
  
Loading...