• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Công trình Neonsign
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 2006
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DA SA
  • Địa chỉ: 1091 Đường 3/2, P.6, Q.11, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 39552329
  • Fax: +84 (28) 39560387
  • Email: info@dasa.vn
  • Website: www.dasa.vn
     
Loading...