• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Xà gồ chữ C
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 7265
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ LAN
  • Địa chỉ: 80 Quốc lộ 1A, Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 37271662
  • Fax:
  • Email: halanvn@yahoo.com
  • Website:
  
Loading...