Thông tin mô tả
Xe phun xịt này gồm khung xe lắp trên một cặp bánh xe. Bình chứa dung dịch, cần phun lắp trên khung xe này và giàn các vòi phun được bố trí ở phía sau khung xe, có thể nâng cao hoặc hạ thấp theo yêu cầu phun. Bánh xe có chốt lệch tâm được tạo ra trên nang hoa của bánh xe liên kết với cần phun của bơn nhờ hệ thống các tay đòn. Khi xe chạy thì chuyển động lăn của bánh xe sẽ được kích hoạt pitông bơm dung dịch chứa trong bình chứa vào ống dung dịch, tạo ra áp suất cao đưa ra vòi phun. Trọng lượng toàn bộ khung xe 15 – 17kg.
Xe phun xịt dung dịch các hóa chất trong nông nghiệp như thuốc trừ sâu, trừ cỏ, phân bón lá hay các hóa chất tương tự. Giàn các vòi phun được bố trí từ 8 – 10 vòi cách đều nhau nên diện tích phun rộng và đều từ 5 – 6m. Dùng xe phun xịt nhanh hơn phun xịt bằng tay, hơn nữa nhờ có ống chứa dung dịch áp suất cao nên giàn vòi - vòi phun luôn được cung cấp dung dịch với một áp suất ổn định, do vậy dung dịch được phun ra không phụ thuộc vào chu kỳ bơm của pitông.
Các sản phẩm/ dịch vụ khác
Loading...