• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Áo lông vũ
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 9841
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG
  • Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng - Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Điện thoại: +84 (235) 3851286
  • Fax: +84 (235) 3851416
  • Email: co.truonggiangtk@vnn.vn
  • Website:
  
Loading...