• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Bình Chứa Khí
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 1746
  • Ngày cập nhật: 14/04/2012
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU TOÀN
  • Địa chỉ: 101D CỘNG HÒA, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (28) 0283111122
  • Fax:
  • Email: info@huutoan.com
  • Website:
  
Loading...